fbpx

Veldhoven

Veldhoven Veldhoven (Lozen, Bocholt) is bij vogelliefhebbers vooral gekend als weidevogelgebied. Het is een van de weinige plaatsen in Limburg waar de grutto nog jaarlijks tot broeden komt. Helaas heeft intensivering van de landbouwactiviteiten de oppervlakte aan...

Broekkant-Warmbeekvallei

Broekkant-Warmbeekvallei In de vallei van de Warmbeek liggen enkele natuurgebieden die beheerd worden door Limburgs Landschap vzw. De Warmbeek ontspringt tussen Peer en Meeuwen op de rand van het Kempens plateau. Ze stroomt in noordelijk richting naar Kaulille...