fbpx

Teugelenbeemd

Haspengouw ten top
Misschien wel het mooiste landschap van Haspengouw situeert zich in de omgeving van Hardelingen en Schalkhoven. Net hier bezit Limburgs Landschap vzw een bescheiden gebiedje van ca 3,5 ha. Naast een bronnengebiedje en een kleine waterloop, situeren zich op de zuidflank enkele erg steile hellingen. Het landschap is er overigens erg glooiend en doorspekt met houtkanten en populierenrijen. Honderden maretakken tooien de populieren maar ook andere bomen zoals hoogstamfruitbomen.
Kempen in Haspengouw
Eén van de opvallende punten is het Teugelen Köpke. Het is een verhevenheid in het landschap met een zandige bodemgesteldheid. Enkele kenmerkende soorten die je hier overigens niet verwacht, maar des te meer in de Kempen, zijn berk, zomereik, adelaarsvaren en hulst. Iets verder vind je dan weer soorten van Atlantische beukenbossen met veel voorjaarsbloeiers en zelfs wilde hyacint. Deze kleine populatie houdt hier al enkele decennia dapper vol. Het is niet bekend of de soort is aangeplant of hier altijd al heeft gestaan. Uiteraard is in deze omgeving ook de das helemaal in zijn element.
Conservator

Vacant

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Vertrekplaats:
Kluisstraat 1 Hoeselt

Oranje route: 6,8 km

Te ontdekken in dit gebied!

Maretak

Populieren

Ruigtes

Longkruid

Klimop

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This