fbpx

WIE ZIJN WIJ?

Missie

Limburgs Landschap staat voor duurzaam natuurbeheer in Limburg. Het behouden, herstellen en ontwikkelen van waardevolle, natuurrijke en cultuurhistorisch belangrijke Limburgse landschappen om zo de biodiversiteit veilig te stellen.

Passie en gedrevenheid voor de natuur en bijhorend historisch erfgoed maakt Limburgs Landschap vzw ambitieus om van Limburg de aantrekkelijkste regio te maken van Vlaanderen.

Visie

Samen met onze leden, vrijwilligers, professionele medewerkers, overheden en medegebruikers streven wij er naar om het draagvlak en respect voor de natuur, het milieu en landschappelijk verbonden erfgoed te verhogen.

Door onze publieksactiviteiten, educatieve pakketten, innovatieve oplossingen/processen en gebruik van duurzame materialen en beheermethodes, willen we garant staan voor natuur en cultuur, waarvan iedereen kan leren, heerlijk genieten en ontspannen, nu en in de toekomst.

Waarden

“Gedreven door natuur”

Mensen kunnen niet zonder natuur. De vereniging wil zo veel als mogelijk kansen bieden aan de natuurlijke processen, het landschap en de heritage in Limburg. Het logo van de vereniging is de ultieme uitdrukking hiervan. Overal waar de haas (logo van de vereniging) voorbij komt, is Limburg een stukje groener geworden. “Respect voor alle medegebruikers van de natuur”

Leden Algemene Vergadering: Baenens Albert | Briers Johan | Corstjens Leo | Creemers Frans | De Brauwer Heleentje | Dejong Peter | Heuvelman Marjolijn | Kupers Lucas | Martens Piet | Nuijens Jan | Palmaers Hugo | Peeters Paul | Pluymers Hugo | Scheuermann Manja | Slootmaekers Peter | Sourbron Herman | Stevens Marc | Telen Francis | Van Esser Pierre | Vangrinsven Jean | Van Haelst Pierre | Verheyden Clem

De natuur heeft economische, sociale en ecologische functies te vervullen in de maatschappij. De definitie en perceptie van natuur hangt samen met de connectie die mensen met die natuur hebben afhankelijk van het gebruik. Limburgs Landschap toont respect voor elke vorm van medegebruik in de natuur. Ze wenst ‘wise use’ van de natuur in al haar facetten te stimuleren. 

Leden Raad van Bestuur:
Van Haelst Pierre, voorzitter/schatbewaarder
Baenens Albert, ondervoorzitter
Verheyden Clem, ondervoorzitter
Dejong Peter, secretaris
Heuvelman Marjolijn
Kupers Lucas
Peeters Paul
Slootmaekers Peter
Stevens Marc

 

 

Vrijwilligers

Onze vereniging is ontstaan – gegroeid – en draait nu ook nog op vooral vrijwilligers. Iedereen zorgt met zijn eigen inbreng voor het leggen van onze grote puzzel. En misschien kan ook jij jouw puzzelstukje bijdragen? Vrijwilligers hebben we steeds nodig.

Welke taken doen onze vrijwilligers allemaal?

Ons natuurbeheer

 • Conservator
 • Natuurbeheerder
 • Zwerfvuilruimer
 • Toezichter
 • Aankoper gronden
 • Cowboy of cowgirl

Onze natuurstudie

 • Inventariseerder
 • Natuurfotograaf
 • Boekenwurm

Onze promotie

 • Natuurgids
 • Schrijver
 • Ambassadeur
 • Baliemedewerker

Ons beleid

 • Lid Algemene Vergadering
 • Lid Raad van Bestuur
 • Commissie-lid
 • Vertegenwoordiger in GECORO, milieuraad,…

Overzicht Personeel

Limburgs Landschap vzw draait voornamelijk op vrijwilligers. Zo is de Raad van Bestuur volledig samengesteld uit mensen die dit op vrijwillige basis doen. Ook de kerngroepen in de natuurgebieden bestaan volledig uit vrijwilligers.

Daarnaast zijn er nog de vaste werknemers die instaan voor de dagelijks de werking binnen Limburgs Landschap vzw.

Frans Verstraeten

Frans Verstraeten

Directeur

Ingrid Fizgal

Ingrid Fizgal

Algemene zaken | Diensthoofd

Nicole Fransens

Nicole Fransens

Algemene zaken | Financiën en ledenadministratie

Bart Stevens

Bart Stevens

Algemene zaken | Personeelszaken en IT

Veerle Cielen

Veerle Cielen

Natuurbeheer | Regiobeheerder

Sophie Dommershausen

Sophie Dommershausen

Natuurbeheer | Regiobeheerder

David Beyen

David Beyen

Natuurbeheer | Regiobeheerder

Luc Custers

Luc Custers

Materiaalmeester & klusjesman

Patricia Willems

Patricia Willems

Communicatie | educatief medewerker

Dirk Ottenburghs

Dirk Ottenburghs

Communicatie | PR en communicatie

Marjan Gerits

Marjan Gerits

Communicatie | Administratief medewerker

Vic Indestege

Vic Indestege

Toezicht | Intern preventieadviseur

Jos Keyers

Jos Keyers

Toezicht | Bijzondere veldwachter

Daan Lenaerts

Daan Lenaerts

Beheeruitvoering Noord-Limburg en Maas | Ploegbaas

Lieven Coenen

Lieven Coenen

Beheeruitvoering Midden- en Zuid-Limburg | Ploegbaas

Yves Conen

Yves Conen

Beheeruitvoering

Brecht Debor

Brecht Debor

Beheeruitvoering

Matthias Spitz

Matthias Spitz

Beheeruitvoering

Pieter Paredis

Pieter Paredis

Beheeruitvoering

Steve Smeers

Steve Smeers

Beheeruitvoering | Machinist

Guido Knoops

Guido Knoops

Beheeruitvoering | Machinist

Jonas Boonen

Jonas Boonen

Beheeruitvoering | Machinist

Ronny Conen

Ronny Conen

Veeverzorging

Kristel Vautmans

Kristel Vautmans

Veeverzorging

Ben Jouck

Ben Jouck

Alternatief Gerechtelijke Maatregelen

Frank Schroyen

Frank Schroyen

Alternatief Gerechtelijke Maatregelen

Onze Partners en Sponsors