fbpx

“Bomen spelen een belangrijke rol in het leven en Tösch-Langeren is een erg waardevol gebied voor onze inheemse flora en fauna. We moeten er dan ook alles aan doen om dit prachtig stukje natuur in stand te houden en zelfs nog uit te breiden.” klinkt het bij de natuurvereniging.

Naar biodiversiteit is de invasieve Amerikaanse eik niet zo interessant als de inlandse eik. Een Amerikaanse eik biedt diensten aan een 15-tal diersoorten, waar de inlandse eik maar liefst bij 350 soorten scoort. Daarom organiseerde conservator Francis Telen, samen met zijn kerngroep, een boomplantactie.

Limburgs Landschap vzw beheert bijna 100 ha natuur in Tösch-Langeren. “Onlangs hebben we een mooi stuk perceelgrond kunnen kopen op de Grotlaan. Dat stuk was ideaal om te beplanten met diverse boomsoorten. Daarom hebben we de bewoners van de Hei opgeroepen om mee te helpen planten, en mee te werken om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Mensen ervaren natuurgebieden soms als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Schoolkinderen, ouders en grootouders hebben zich ingezet bij het planten van meer dan 300 bomen. Het zal een erg gevarieerd bos worden, fijn voor de dieren én de wandelaars.”

 

Bron: mazine

Share This