fbpx

Op een akker van zo’n 11 hectare op de grens van Genk en Houthalen zijn in één klap 5.000 bomen aangeplant. De uitbreiding van het Luciebos werd opgedragen aan de vijfjarige Lucie Geuens, die aan het zeldzame Pitt Hopkins-syndroom lijdt. Haar ontwikkeling is vertraagd en ze heeft een mentale beperking. “Amper 1.000 kinderen wereldwijd kregen de diagnose”, weten ouders Marian en Steven.

300 bomenplanters, waaronder Zuhal Demir en Stijn Coninx

Zo’n 300 vrijwillige bomenplanters melden zich zaterdag aan om bomen te planten en zo het Luciebos sterk uit te breiden. “Het Luciebos is de historische naam van het natuurgebied op de grens tussen Genk en Houthalen-Helchteren. Maar we vonden het mooi om het nieuwe stuk ook op te dragen aan kleine Lucie”, vertelt Patricia Willems van Limburgs Landschap. Ook natuurpeter en regisseur Stijn Coninx en Minister Zuhal Demir kwamen mee bomen planten.

 

500 euro voor De Appelboom in Genk

Naast een groter bos, leverde de plantactie ook wat geld op. Limburgs Landschap vzw maakte de belofte om 500 euro te doneren aan vzw De Appelboom in Genk als alle 5.000 bomen geplant zouden worden. Die doelstelling werd behaald en zo kan het dagcentrum waar Lucie twee jaar zat, rekenen op wat extra inkomsten. Dit centrum maakt echt het verschil voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis of verstandelijke beperkingen. “Alles verliep vlot”, vertelt Patricia Willems, “het was alleen wel wat koud.”

Stapsteen tussen Nationaal Park Hoge Kempen en De Wijers

Luciebos is een van onze nieuwste natuurgebieden. Ten zuidwesten ligt het natuurreservaat Hengelhoef, dat aansluit bij De Teut en Ten Haagdoornheide. Ten oosten ligt het natuurreservaat Zwarte Berg, dat
verbonden is bij Klaverberg en de rest van het Nationaal Park Hoge Kempen. Ten noorden ligt Park Masy, dat langs het Schietveld Helchteren ligt. Luciebos is dus grotendeels aaneengesloten natuur en kan samen met deze omringende natuurgebieden op termijn één grote cluster natuur vormen.
Die ecologische verbindingen tussen deze verschillende natuurterreinen dienen in de toekomst nog beter uitgewerkt te worden.

Beheervisie

In de zone ten oosten van de Forelstraat -Meeuwerstraat wordt voornamelijk gericht op het realiseren van een groot aaneengesloten bosareaal. In dit deel van het gebied richten we ons op fauna die gebonden is aan
gesloten bossen (middelste bonte specht, zwarte specht, havik, fluiter, bosuil, glanskop, boomklever, vleermuizen, …). De bossen worden systematisch omgevormd naar eikenberkenbossen of eiken-beukenbossen met variatie in structuur, leeftijd en soorten, waarin we genoeg open plekken in stand houden of worden ingericht en aandacht gaat naar voldoende oude bomen en dood hout.

Aan de randen van de open plekken zullen we door bosrandbeheer brede mantel-zoomvegetaties ontwikkelen. Zo krijgen we een gevarieerd ecosysteem waar tal van habitattypische soorten van zullen profiteren, bv. wespendief, zwarte specht, bruine eikenpage, Spaanse vlag, vleermuizen, …

 

Bron: VRT nws en Radio 2 Limburg

Share This