fbpx

Eind 2016 kocht natuurvereniging Limburgs Landschap vzw de mijnterril “Zwarte Berg” op de grens tussen Oudsbergen, Genk en Houthalen-Helchteren. Het gebied is in totaal bijna 70 ha groot. Het eerste aangekochte deel heeft een oppervlakte van 54 ha en herbergt een schat aan unieke plant- en diersoorten.
De terril heeft met de bestemming ‘parkgebied’ een groene invulling gekregen op het gewestplan. Limburgs Landschap vzw wil in de toekomst inzetten op de ontwikkeling en de uitbreiding van de unieke fauna en de flora van het gebied. Hierdoor beschermt Limburgs Landschap vzw de inheemse natuur voor de toekomst. Zwarte Berg werd in 2018 erkend tot natuurreservaat.
De voorbije jaren werd er hard gewerkt om het natuurbeheersplan te realiseren. Hiervoor werd een inrichtingsproject ingediend bij ANB en in 2020 voor een groot deel ook uitgevoerd. Het doel om  een biodivers landschap, waar open graslanden, kleine bossen en mozaïekzones mekaar afwisselen, te realiseren komt dan ook snel dichterbij.

Bossen verbinden

Binnen dit goedgekeurde beheersplan heeft Limburgs Landschap vzw haar ambitie neergeschreven om een mooie oppervlakte van dit natuurgebied te bebossen. Op termijn zou er hier ruim 12 ha bos bijkomen. Dit via een combinatie van boscompensatie (8 ha) en bosuitbreiding (4 ha).
Hierdoor zal er een groot areaal aan inlands bos bijkomen. Bossen die een verbinding zullen creëren tussen de bossen op en rond de Zwarte Berg (67 ha) en andere bossen in de omgeving zoals Luciebos (150 ha), Hengelhoef (225 ha)  en Peerdsemeer (22 ha). Op deze manier ontstaat er een groot aaneengesloten bos- en natuurgebied van 465 ha. In noordelijke richting is er bovendien een aansluiting met het schietveld van de luchtmacht mogelijk, waardoor we dan zouden kunnen spreken van een zeer grote aaneengesloten eenheid natuur en bos.

Compensatie

Door het systeem van boscompensatie worden – via goedgekeurde vergunningen – gekapte bossen elders terug aangeplant. Bij een deel van de aanplant aan de Zwarte Berg is dat momenteel het geval. De Firma Wienerberger, producent van keramische bouwmaterialen, is  in deze betrokken partij.

Mevr. Van de Velde, CEO van de firma Wienerberger kwam langs om ‘haar’ boompjes te planten

CEO Caroline Van de Velde: “Toen wij genoodzaakt waren om in het kader van de uitbreiding van onze opslagcapaciteit te Beerse 1 ha spontaan opgeschoten bos te compenseren, kozen wij zonder twijfelen voor een ‘compensatie in natura’ met een nieuwe aanplant van bos elders. Dankzij de medewerking van Limburgs Landschap vzw werd er niet 1 ha, maar 2 ha nieuw bos aangeplant. Tegelijkertijd versterken we de biodiversiteit op onze fabrieksterreinen zelf door op de vrijgekomen ruimte rondom onze opslagplaatsen landduinen aan te leggen waarmee we droge heidehabitats creëren en de fabriek bufferen ten opzichte van de omliggende natuurgebieden”.

Extra bos

Minister Demir kwam hoogstpersoonlijk een aantal boompjes planten

“Als mijnwerkersdochter heeft de terril van Zwartberg voor mij een speciale betekenis. Het gebied bulkt van de verhalen uit het mijnverleden van Limburg. Het is prachtig dat we die geschiedenis kunnen koppelen met meer bos en natuur. ‘Het mijnwerkersbos’ is dan ook de enige juiste naam voor dit nieuw stukje bos in Limburg  en kan vanaf nu uitgroeien tot een groen eerbetoon aan iedereen die zich te pletter werkte in het ondergrondse”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir.

Ondertussen werd – door de ploegen van Limburgs Landschap – al ruim 2 ha aangeplant.

Met steun van:

Share This