fbpx

Ballewijer

Het gebied De Ballewijer bevat twee vijvers: de Ruddel en het Saarbroek. In oktober 2013 kon natuurvereniging Limburgs Landschap vzw natuurgebied deze gronden aankopen. Al 19 jaar beheerde Limburgs Landschap vzw hier zo’n 12 ha via een huurovereenkomst.
De vijvers zijn met hun rietkragen namelijk van grote waarde voor watervogels, amfibieën en libellen. De rand van het moeras en de vijvers is een biotoop dat vooral de blauwborst en de waterral aantrekt. In het moeras komen zowel hout- als watersnip voor. De kleine rietkragen herbergen broedvogels als kleine karekiet en rietgors. De vijvers zijn een waar paradijs voor de fuut, dodaars, krakeend, kuifeend, tafeleend en slobeend.

 

 

Toekomst
Natuurgebied de Ballewijer ligt vrij ingesloten in de bebouwing tussen Zonhoven centrum en Molenheide en is ongeveer even oud als de Platwijers. Om de natuur er alle kansen te geven, besliste Limburgs Landschap vzw in het verleden al om het gebied alle rust te geven die het verdient.
Om de omwonenden toch te laten genieten van de prachtige natuur, heeft Limburgs Landschap vzw een kijkwand langs de Molenschansweg geplaatst.
Bijkomend wenst de natuurvereniging ook het aanwezige parelvederkruid in de vijvers te verwijderen. Deze waterplant is van exotische afkomst. Omdat ze hier geen natuurlijke vijanden heeft, kan ze zich massaal uitbreiden, met negatieve gevolgen voor onze inheemse fauna en flora.
Conservator

Maurice Schepers

maurice.schepers@telenet.be

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes in het gebied.

Het gebied is enkel toegankelijk tijdens de gegidste wandelingen. Zie onze activiteitenkalender.

Te ontdekken in dit gebied!

Uitkijktoren

Rietkraag

Blauwborst

Roerdomp

Boomkikker

Wateraardbei

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This