fbpx

Natuurvereniging Limburg Landschap is al enkele jaren actief in Zutendaal, met name het overgangsgebied Kempen-Haspengouw, in de beekvalleien van de Zutendaalbeek, Broekerbeek, Bezoensbeek en Roelerbeek. Via gericht natuurbeheer proberen ze fauna, flora en landschap in deze prachtige beekvalleien te versterken. De resultaten op het terrein zijn er al duidelijk zichtbaar. Momenteel is de natuurvereniging eigenaar van zo’n 70 ha in deze beekvalleien.  Ze proberen om van deze lappendeken aan kleine perceeltjes een groter geheel te maken. Dat werkt beter voor de plaatselijke fauna en flora en maakt efficiënt beheer mogelijk.  Verspreid over heel Limburg beheert de natuurvereniging zo’n 3.000 ha.

“De gemeente Zutendaal draagt het beheer van 14 percelen – goed voor 2.25 ha, en gelegen in de beekvalleien – nu over aan Limburgs Landschap vzw. Een aantal van deze percelen is in het bezit van de gemeente gekomen door de regeling van gratis grondafstand van percelen met verwaarloosde, veelal illegale, 2de verblijven. Nadat eerder de zone vreemde constructies werden verwijderd, zullen deze percelen nu omgevormd worden tot waardevolle natuur. Bij Limburgs Landschap zijn deze percelen nu in goede handen. Zij zullen instaan voor het beheer en de beekvalleien in ze in al hun glorie herstellen,” zegt Dirk Smits, schepen van milieu.

“Voor zowel Hesselsberg als Overgangsgebied Kempen-Haspengouw is er al een natuurbeheerplan type 4 opgemaakt en goedgekeurd. Volgend jaar staat een samenvoeging van deze twee beheerplannen op het programma, alsook een uitbreiding met de percelen die in tussentijd nog zijn aangekocht. De 14 percelen van de gemeente die we nu in beheer hebben gekregen zullen we bij die uitbreiding opnemen. Daarvan liggen er 11 in de Bezoensbeekvallei (deelgebied Stalkerheide) en liggen er 3 in Hesselsberg (1 in de Zutendaalbeekvallei, 2 in het bosgebied tussen de Broekerbeek en de Bezoensbeek). Zo’n natuurbeheerplan zorgt ervoor dat het beheer van het bos en de natuur zo georganiseerd wordt dat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Zo beschermen we hier een pareltje met bijzondere soorten zoals zacht vetkruid, kroontjesknotszwam, kleine ratelaar, scheefbloemwitje en groot geaderd witje,” aldus Sophie Dommershausen, regiobeheerder bij Limburgs Landschap.

“Met het bezoekerscentrum Lieteberg in de buurt – alom bekend van het blote voetenpad –  zullen we in de toekomst zeker nog trakteren op een begeleide natuurwandeling,” voegt ze nog toe.

Share This