fbpx

Broekbeemd

Natuur langs de Herk 
Nabij het centrum van Wellen liggen twee natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw, die beheerd worden met de hulp van de vrijwilligers van ‘t Bokje.
In het zuiden is dat de Broekbeemd en in het noorden, tussen Wellen en Alken, de Grote Beemd.
Hun naam verklapt het al, het kan er nat zijn. ’Beemd’ staat namelijk voor ‘een hooiland in een beekvallei’. Waar het te nat is, wijst een knuppelpad je de weg, zodat je van de prachtige voorjaarsbloeiers en hooilanden kan blijven genieten.
Van bossen naar beemden
 Vrijwel in het centrum van Wellen ligt het natuurgebied de Broekbeemd. Toen Limburgs Landschap vzw er samen met de plaatselijke vereniging ’t Bokje startte, waren vele terreinen sterk verruigd en/of beplant met populieren.
In 1992 startte er het eerste Limburgse begrazingsproject met Schotse hooglandrunderen. En dit project heeft zijn nut duidelijk bewezen. De vegetatie is er gevarieerder geworden.
Langzaamaan worden de populierenbestanden omgevormd tot een mozaïeklandschap met vochtige ruigtes, inheemse bosjes, kleine landschapselementen en kalkmoeras. Dat kalkmoeras (of alkalisch laagveen) is zeer zeldzaam: de totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt maar een 10-tal ha. En de Broekbeemd omvat daar een mooi stukje van, met heel wat zeldzame planten- en diersoorten als paddenrus, schubzegge en tangpantserjuffer. Het beschermen waard dus! Het water van de talrijke bronnen in het gebied wordt in een tiental poelen opgevangen om vervolgens naar de oude bedding van de Herk te stromen. Dat al dit zuivere water interessante soorten aantrekt, hoeft geen betoog. Een van de poelen werd zelfs speciaal voor de kamsalamander aangelegd.
Conservator

Gert Appeltans

gert.appeltans@telenet.be

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

 

Start wandelingen:

Parking Gemeentehuis
Dorpsstraat
Wellen

Gele route: 3km

Te ontdekken in dit gebied!

Poelen

Bronwater

Geurtje – Wilde Kamperfoelie

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This