fbpx

Op 15 januari  trok ik richting het Schulensbroek om vogels te kijken. De waterstand was hoog waardoor ik kon genieten van honderden eenden die kriskras door elkaar foerageerden in de ondergelopen weides. Veel krakeenden en nog meer wilde eenden, ook zag ik een pijlstaart en een wintertaling. Iets verder draaiden enkele slobeenden wat rondjes, dit is hun foerageertechniek waarbij een stroming ontstaat zodat ze makkelijker voedsel kunnen opslobberen. Ik wandelde wat verder en daar stond de doorwinterde vogelaar van het Schulensbroek, Jan Severeyns. “En heb je al iets speciaals gezien?”, vroeg ik. Dé standaardzin als vogelaars mekaar ontmoeten. Hij had zijn telescoop op een eend gericht en ik nam een kijkje. Een bronskopeend! De eerste voor Limburg.

De discussie kon onmiddellijk beginnen; een ontsnapt exemplaar of hadden we het geluk een wilde eend te zien? Bronskopeenden overwinteren normaal in het zuidoosten van Azië, maar ze zouden wel in staat zijn om op eigen kracht tot in België te vliegen.

We deelden onze waarnemingen via waarnemingen.be en tot onze grote verbazing zakten er even later uit het hele land kijklustigen af naar het Schulensbroek. Het beestje werd uren geobserveerd en gefotografeerd, in de hoop een glimp te kunnen opvangen van zijn poten (een vogelhouder is normaalgezien verplicht om zijn dieren te ringen). Het moment was aangebroken. De eend deed “kopkerol” en de pootjes staken een fractie van een seconde de lucht in. Er konden foto’s gemaakt worden en er was geen ring te zien. De kans op een potentiële dwaalgast nam toe! Maar nog steeds betekende dit geen zekerheid… want het ‘niet geringd zijn’, geeft geen uitsluitsel. Verder moet er ook gekeken worden naar het verenkleed; dat moet gaaf zijn met enkel typische slijtage voor een wilde vogel. Ook moet de eend wild gedrag vertonen; ze moet alert zijn, moeilijk benaderbaar, zelfstandig naar voedsel zoeken,…

Jaja, wie denkt dat vogels kijken gewoon maar wat rondlopen is met een verrekijker rond je nek, heeft het grondig mis. Er bestaat zelfs een comité dat de registratie van zeldzame vogels beoordeelt, namelijk het BRBC (Belgian Rare Birds Committee). Zij zullen moeten beslissen of deze bronskopeend als wild exemplaar kan worden goedgekeurd en dus ook of ik een nieuwe soort aan mijn vogellijstje kan toevoegen.

Tekst: Kristien Hustinx
Foto: Victor Claes

Share This