fbpx

Caetsweyers

Sedert 15 oktober 2013 is natuurvereniging Limburgs Landschap vzw de trotse nieuwe eigenaar van het ongeveer 22 hectare grote water- en moerasgebied “De Caetsweyers” in Diepenbeek. Ondertussen hebben we niet stilgezeten en is het gebied uitgebreid tot 48 ha.

Vijvercomplex langs de Caetsbeek
Op de grens van Bilzen, Genk en Diepenbeek, tussen de wijken Caetsbeek en Lutselus ligt een circa 40 hectare groot vijver- en bosgebied langs de oevers van de Caetsbeek. Het gebied heeft de bestemming parkzone op het gewestplan, maar zal als natuurgebied ingericht worden. De Caetsweyers werd in 2019 tot natuurreservaat erkend. Via een landinrichtingsproject kunnen de eerste stappen in ecologische herinrichting en openstelling gezet worden.

Toekomstige inrichting
Momenteel is het vijvercomplex sterk verbost.
Na de inrichting is het de bedoeling dat krakeend, roerdomp en ijsvogel het straks nog meer naar hun zin moeten hebben in het gebied. Verder zal er onderzocht worden hoe het gebied kan opengesteld worden zonder de fauna en de flora te schaden. Het een en ander vraagt nog het nodige overleg.
Vooraleer een grote inrichting kan plaatsvinden, dienen er kleinere instandhoudingswerken uitgevoerd te worden aan de dijken zoals regelmatige maaibeurten en het dichten van bestaande lekkages.

Conservator:
Marco Kolodziejczyk

0472/34 07 53

Mail: marcokolo1@gmail.com

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Er lopen momenteel nog geen wandelroutes door het gebied. Het gebied is niet publiekelijk toegankelijk.

Te ontdekken in dit gebied!

Rietvogels – Kleine Karekiet

Roerdomp

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This