fbpx

Eggertingen

Natuurgebied Eggertingen bestaat uit drie beekvalleien. Elk hebben ze hun typische kenmerken en natuurwaarden:
 In natuurgebied Eggertingen – Mombeek liggen verschillende poelen. Deze zijn niet alleen voor amfibiën, maar ook voor libellen de moeite. Maar liefst twaalf soorten komen er voor in het gebied.
In de lente valt de geurige, witte bloesem van de vogelkers op. Langs graasweiden met populieren en een wilgenbosje stroomt de Mombeek voorbij het in 1988, door de gemeente met es, zoete kers, haagbeuk, veldesdoorn en kardinaalsmuts heraangeplante Uilenbos. In het in de valleihelling uitdeinend Molenbosje vond de paddenstoelenwerkgroep Mycolim enkele interessante zwammen waaronder gewimperde aardster en geel nestzwammetje. In 2008 vonden ze het kortsporig gespenvliesje, een nieuwe soort voor Limburg!
 
In natuurgebied Eggertingen – Lerebeek kom je langs de Lerebeek moerasspirea en de grote kattenstaart tegen, die hele plekken wit en paars kleuren. Voor sommigen mag het er wat ruig uit zien, het biedt een waaier aan voedsel voor bijen en vlinders. Door cyclisch maaibeheer zorgt Limburgs Landschap vzw dat mooie overgangen ontstaan van deze bloemenrijke ruigtes naar de aangrenzende valleibosjes. De zeldzame kleine kaardenbol krijgt er álle aandacht.
Hier en daar vind je ook wilgenbosjes met riet, struwelen met sleedoorn, ruigten met zwarte els en zware populieren van oude rassen: hét territorium van de wielewaal. In de poelen komen dan weer amfibieën en libellen aan hun trekken. Eenmaal werd de kamsalamander er waargenomen. Hopelijk zoekt hij dus snel in het gebied een vaste stek.

 

 

Voor de zeldzame eikelmuis, de adoptiesoort van de gemeente Kortessem, hangen speciale nestkasten in het gebied. Op een hellingweide bloeien jaarlijks prachtige bloemen zoals, margriet en pinksterbloem, echte koekoeksbloem, kruisbladwalstro, beemdlangbloem, kamgras én echt duizendguldenkruid. Door het jaarlijks hooien en de nabegrazing vormt de weide een paradijs voor het icarusblauwtje en het oranjetipje, twee vlinders.
Een rij knotwilgen en een houtwal met meidoorn, hondsroos, kornoelje en hazelaar omzomen het perceel. De aanwezigheid van maretak en wijngaardslak wijst op aanwezigheid van kalk in de bodem. In Luijssenbos, dat al op de Ferrariskaart van 1771-78 staat, bloeien in de lente eenbes, witte klaverzuring en grote keverorchis. In de herfst kom je er een waaier aan doodhout- en andere zeldzame zwammen tegen.
 
Natuurgebied Eggertingen – Beekbeemdenbeek situeert zich in de vallei van het Beekbeemdenbeekje, achter de historische site van het Rood kasteel in Guigoven.
Enkele kleine elzen-essenbosjes kleuren daar in het voorjaar geel door de dotterbloem. In het hellingbosje met o.a. esdoorn- en robiniahakhout, vrij oude haagbeuken en zomereiken heeft de das een hoofdburcht uitgegraven. Op zoek naar voedsel kruist hij een bosje fijnsparren, om dan via een weiland en laagstamboomgaard langs een aangrenzend poelen- en vijvergebied en een eikenbosje zijn weg verder te zetten. Schietwilgen en een rij knotwilgen met broedholte voor Kleine bonte specht, en opslag van hazelaar, iep, gelderse roos en meidoorn vormen een stiltegebied waarin blauwe reiger, goudhaan, matkop en eekhoorn hun opwachting maken.
Conservator

Hilde Stulens        0491/35.10.55

Ilse Ideler              0473/96.95.32

 

Wandelingen in dit gebied

Start wandelingen:

Kekplein Guigoven
Brandstraat
Kortessem

Routes:

Blauwe route: 4,9km
Groene route: 9,1km via Route You

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.

Te ontdekken in dit gebied!

Vlinders – Koolwitje

Dwergmuis

Smeerwortel

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This