fbpx

In natuurgebied Eggertingen werd door Hilde Stulens een leuke soort ontdekt; de geelgroene zegge. Deze soort is een prima idicator voor blauwgrasland. Voor je verloren loopt in dit kleurenpallet even een verduidelijking.

Blauw

Een aantal door Limburgs Landschap, in dit natuurgebied, beheerde percelen toonden een indicatie dat er ooit het zeldzame natuurtype ‘blauwgrasland’ aanwezig was. Blauwgraslanden zijn drassige hooilanden die een zeer lage grasproductie geven. Daarom waren ze bij landbouwers niet echt van tel. Een reden waarom ze door de jaren dan ook steeds zeldzamer werden. Daarnaast is verdroging van onze natuur en de vermesting niet echt een bondgenoot voor dit type grasland. Integendeel, het zijn de grootste bedreigingen. Jammer, want het gaat om schitterende graslandjes met een bont pallet aan bloemen.
Blauwgrasland komt in Vlaanderen nog slechts op een paar ha voor en is dus bijzonder sterk achteruitgegaan in de 20ste eeuw. De waarde voor het natuurbehoud is dan ook bijzonder groot.

Geelgroen

Zegges zijn niet de meest sexy planten in onze natuur. Geen uitbundig bloeiende bloemen of bedwelmende geuren. Neen, enkel een plukje grasachtige biesjes met een meestal zeer bescheiden bloeiwijze van aartjes. Menig natuurliefhebber loopt ze dan ook vaak straal voorbij. Soms onbewust, maar soms ook heel vastberaden. Want het herkennen en determineren van deze soorten is geen ‘makkie’. Met een vergrootglas de aartjes bekijken en het bestuderen van bladschedes, haartjes of klieren wel of niet. Je moet al een grote plantenkenner zijn om daar je weg in te vinden. Gelukkig voor ons is Hilde zo een specialiste. Ze was dan ook heel blij met deze ontdekking.

Hoop

De vondst van de geelgroene zegge op deze percelen is dan ook hoopgevend. Het bewijs dat we goed bezig zijn en ons blauwgrasland steeds dichterbij komt. Een jaarlijks regime van maaien en afvoeren en het vochtig houden van de percelen – door kwel – is de manier om de natuurwaarde hier te verhogen.
Natte valleien, zoals Eggertingen, zijn trouwens ook grote wapens tegen de opwarming van onze aarde. Ze houden massaal CO2 vast. Maar enkel zo lang als ze gerust gelaten worden. Eenmaal je de bodem zou scheuren valt die functie van vandaag op morgen totaal weg. Het behouden van dit soort natuur is dan ook cruciaal. Zo bouwt Limburgs Landschap samen met de vrijwilligers die dit gebied helpen beheren verder aan meer en vooral betere natuur.

Share This