fbpx

Je zou het niet denken, maar in het Belgische Molenbeersel (Kinrooi) ligt nog een stukje grond dat eigendom is van de gemeente Weert (Nederland). Het perceel was vroeger toebedeeld aan de gemeente Stramproy. Het college van B&W heeft ingestemd met de verkoop van het weiland dat midden in het natuurgebied Stamprooierbroek ligt. Het Stamprooierbroek maakte tot 1830 onderdeel uit van de Nederlandse Gemeente Stramproy en was ook eigendom van de gemeente. Door de grensscheiding tussen Nederland en België in 1839 – 1843 is de eigendomssituatie niet gewijzigd.

Onduidelijkheid
Al in 2009 – 2011 heeft de Belgische Vereniging Limburgs Landschap gevraagd om het perceel te kunnen kopen. Dat is toen toegezegd en er was een principe overeenstemming. De transactie kwam destijds echter niet van de grond, voornamelijk vanwege onduidelijk­heid over het mogelijke eigendom van andere gronden in dat gebied.
De gemeente Weert verhuurt het perceel al jaren aan een agrariër uit Molenbeersel.  Het perceel ligt ongeveer 350 meter ten zuiden van een woning aan de Grensweg in Stramproy. Momenteel is de grond nog steeds in eigendom van Weert.

Natura 2000
Het perceel ligt in een natuurgebied buiten de eigen gemeente en kan dus niet rechtstreeks ingezet worden voor het realiseren van gemeentelijk beleid. De gemeente Weert heeft dus onvoldoende belang bij het in eigendom houden van het perceel buiten de eigen gemeente.Vanwege de ligging in het Natura2000-gebied is er een aantal beperkingen van kracht wat betreft agrarisch gebruik. Bemesting is niet toegestaan, er geldt een maximaal aantal dieren qua beweiding en het perceel/het gebied is vaak (zeer) nat.

Verkoop aan Limburgs Landschap
Recent is er contact geweest met natuurvereniging Limburgs Landschap. Dat heeft geleid tot een concrete koopovereenkomst. Limburgs Landschap vzw beheert al meer dan vijftig jaar natuur in Belgisch Limburg en beschermt  inmiddels circa 3.000 hectare. In het Stramprooierbroek bezitten de vzw erg veel percelen. Door de verkoop is een beter integraal natuurbeheer mogelijk voor onze natuurvereniging. Zodra de verkoop definitief is, kan een besluit worden genomen over de opbrengst van de verkoop. Dit is het laatste perceel dat door de gemeente verkocht wordt en dat ligt in het nu buitenlandse deel van het afgestane grondgebied van het voormalige Stramproy.

Bron: weertdegekste.nl

Share This