fbpx

Herroepingsformulier

Herroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wil herroepen)

 

Aan:

Limburgs Landschap vzw
Dekenstraat 39/3
3550 Heusden-Zolder
België
info@limburgs-landschap.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede,
dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten (*)/de verrichting van volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Ordernummer:  —————————————————————————————————————-

Besteld op—————————————————- (*) / Ontvangen op ————————————- (*)

Naam consument(en):  —————————————————————————————————-

Uw klantnummer/lidnummer (*): ——————————————–

Adres consument(en):

—————————————————————————————————————————————

 

Datum:                                                          Handtekening consument(en) – (alleen bij indiening op papier)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.