fbpx

Onze Visie en Beheerpraktijken

Je bent welkom in de prachtige Bezoensbeekvallei! Hier streven we naar het behoud en herstel van een divers ecosysteem dat zowel open vegetaties in de beekvalleien, als bosgebieden daarbuiten omvat. Daarom dus dat dit gebied ‘in de steigers’ staat. We werken hier hard aan duurzaam en verantwoord natuurbeheer. Dit beheer is essentieel om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. En om de natuurlijke processen te ondersteunen die ons landschap vormgeven.

Binnen deze beekvallei streven we waar het kan naar open vegetaties, wat betekent dat we selectief kappen en maaien om een gevarieerde flora en fauna, specifiek gebonden aan beekvalleien, te behouden. Dit creëert diverse leefgebieden voor planten, insecten, vogels en andere dieren die afhankelijk zijn van deze open landschappen. Dit regelmatig beheer is nodig om het valleilandschap in ere te houden en om invasieve soorten te beheersen.

Buiten de beekvallei richten we ons op bosbehoud en -herstel. Hier streven we naar het behoud van gezonde bosgebieden en werken we aan het herstel van bossen. Dit omvat voornamelijk dunningen in de bosbestanden, waarbij uitheemse boomsoorten benadeeld worden.
Zo krijgen inheemse boomsoorten extra ruimte om door te groeien.

Door deze gecoördineerde aanpak zorgen we ervoor dat de vallei van de Bezoensbeek een divers en veerkrachtig ecosysteem blijft, waar jij als bezoeker kan genieten van de schoonheid van de natuur.

Bedankt voor je steun bij het behoud van dit bijzondere stukje natuur! En kom binnenkort gerust nog eens terug; dan is dit plekje nog mooier!

Tekst: Heleen Sieborgs

Share This