fbpx

De Caetsweyers in Diepenbeek, een vijvergebied dat oorspronkelijk diende voor de viskweek, wordt volledig heringericht om soorten als roerdomp en woudaap een thuis te geven. Hiervoor worden de vijvers eerst leeggevist, maar komen er ook eilandjes en rietkragen. Het project krijgt 1.7 miljoen euro in de Blue Deal van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dit initiatief kadert binnen een programma van Agentschap Natuur en Bos dat deelt uitmaakt van de Blue Deal. 

“We willen de Caetsweyers graag natuurlijk herinrichten voor speciale soorten als roerdomp, woudaap en boomkikker”, zegt Ward Hamaekers, projectbeheerder bij Limburgs Landschap vzw. En daarvoor moet er heel wat veranderen in het gebied. “De dijken en sluizen gaan zeker hersteld moeten worden. We gaan ook de oevers afschuinen en eilandjes creëren in de vijvers.” Er komen ook rietkragen, waar soorten als woudaap en roerdomp graag in nestelen. Ook de vijvers gaan leeggevist worden, maar dat is niet zonder reden. “Als je wil werken aan zo’n gebied, moeten de vijvers droog komen te staan”, verduidelijkt Hamaekers. “We weten op dit moment ook niet wat voor vis erin zit, en hoeveel dat is. Maar we gaan die vis niet zomaar laten sterven. Een deel zal worden uitgezet in nabijgelegen gebieden, een deel ervan gaan we hier houden.”

 

In twee
Om de doelsoorten te helpen, worden er specifieke maatregelen genomen. “Het gebied gaat in twee delen ingedeeld worden”, zegt de projectbeheerder. “In één deel mag er zeker vis blijven. Die helpt bij de soortenrijkdom en dient als voedsel voor de vogels.” Het andere gedeelte zal visvrij blijven. “Daar kunnen dan amfibieën en insecten verblijven. Want vis eet natuurlijk eitjes en larven van amfibieën op.”

Slib
Doorheen de jaren hebben de vijvers heel wat slib verzameld. “Dat is organisch materiaal dat doorheen de jaren in de vijvers is opgestapeld. Dat is eigenlijk iets wat je niet in zo’n vijver wil”, zegt Hamaekers. “Je wil eigenlijk een mooie zandgrond hebben voor dieren en planten.” Maar slib afvoeren is een kostelijke aangelegenheid. Daarom heeft Limburgs Landschap vzw een creatieve oplossing bedacht. “We gaan het slib opslaan in de vijvers zelf door er eilandjes van te maken en die af te dekken met kleilagen en zand erbovenop, zodat dat interessant wordt voor de doelsoorten.”

Blue Deal

De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten.
Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Meer info: www.caetsweyers.com 

Bron: Radio 2 (Maxime Bervoets) en VRT NWS

 

Share This