fbpx

Hochter Bampd – Herbricht

Natuurgebied Hochter Bampd ligt even ten noorden van Maastricht aan de Belgische zijde van het Maasdal in de gemeente Lanaken. Het gebied bestaat uit een grote plas langs de oever van de Maas waar aalscholvers en reigers hun vaste stek hebben. Daarlangs wisselen hoog opgaande ooibossen, graslanden en dichte struwelen van struikgewas elkaar af.
Vrijwel jaarlijks overstromen ’s winters grote delen van de Hochter Bampd. Dit zorgt iedere keer weer voor het afzetten van een nieuw laagje klei of zand.
Oudste rivierbossen
Een groot deel van het gebied is begroeid met ooibossen. Dat zijn bossen die in het overstromingsgebied van rivieren groeien. Er zijn twee soorten ooibossen: de zachthoutooibossen met zachte houtsoorten als wilg, zwarte populier en zwarte els en de hardhoutooibossen met gewone es, zoete kers, zomereik en andere harde houtsoorten.
Zachthoutooibossen kunnen veel beter tegen regelmatige overstromingen en staan dus op de lagere delen langs de rivier. Het ooibos in Hochter Bampd is het oudste en grootste ooibos langs de Grensmaas. Het grootste deel van het gebied bestaat uit zachthoutooibossen. Na een storm in 1996 ontstonden er open plekken tussen de wilgen waar zich zomereiken en essen vestigden.
In de bossen groeien bosrank, hop en bitterzoet. Zo zien veel ooibossen er enigszins oerwoudachtig uit.
Sinds 1992 loopt in het gebied een kudde Koniks. Dit zijn kleine paarden die afstammen van het Europese wilde paard, de Tarpan. In het voorjaar van 1993 kregen ze gezelschap van Galloways, een klein, gehard runderras uit Schotland. Door de verschillende voedselvoorkeur van paarden en runderen wordt het landschap steeds op een dynamische manier open gehouden en worden voor vogels, insecten en kleine zoogdieren allerlei leefgebieden gecreëerd.
De graslanden in het gebied zijn soortenrijk en laten op kleine afstand een grote variatie zien. Op de droge zandruggen groeit bijvoorbeeld wilde marjolein, duizendblad en wondklaver. Hier en daar is zelfs ruige anjer te vinden. Ook de ijsvogel is een regelmatige gast.
Honden zijn in het gebied niet toegelaten, uitgezonderd op het jaagpad/verharde wegen en steeds kort aangelijnd.
Conservator

Kris Dejong

kris.dejong@telenet.be

 

 

Wandelingen in dit gebied

Start wandelingen:

Geulerweg
Lanaken (Neerharen)

Oranje route: 15,4km

Te ontdekken in dit gebied!

Maas

Plassen

Grindeilandjes

Zwarte Toorts

Zomerfijnstraal

Wilde Marjolein

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This