fbpx

De insectentuin, het speelbos, de hondenlosloopzone

Insectentuin
Dankzij het PDPO project ’Parken in De Wijers’ ontwikkelde Limburgs Landschap vzw een heide- en insectentuin, met streekeigen bloemen en planten. In deze tuin kunnen de bezoekers een kijkje nemen in een plaggenhut, insecten bestuderen, genieten aan de amfibie-vriendelijke poel of gewoon heerlijk genieten op een boomstam…
Met deze voorbeeldtuin willen we zoveel mogelijk insecten en amfibieën aantrekken en kansen geven. Hopelijk werkt dit inspirerend voor de bezoekers en gaan ze thuis ook aan de slag… Aan de hand van de plaggenhut brengen we cultuurhistorisch erfgoed weer tot leven…

 

Speelbos
Uit een enquête van 2017 blijkt dat bezoekers meer willen beleven. Dankzij het openstellingsproject: “Helemaal los in het Hengelhoefbos” van ANB Natuur en Bos, ontving Limburgs Landschap subsidies voor de inrichting van o.a. het speelbos en de hondenlosloopzone (geopend in 2019). Helaas moest het voorziene speelbos in 2019 volledig gekapt worden door een invasie van de ‘letterzetter’ (een kever uit de familie van schorskevers, waarvan de larven gangen maken onder schors. Hierdoor sterft de boom langzaam af). In januari 2020 werd het speelbos terug aangeplant met hulp van basisschool De Mozaïek en de Bosgroep Limburg. Uiteindelijk zal het een gevarieerd, inheems bos worden

 

Hondenlosloopzone

Regelmatig worden er loslopende honden in het gebied gespot. In het verleden heeft dit al geleid tot enkele dode schapen in onze boomgaard, en wie weet hoeveel ander bosdierenleed…  Om dit een halt toe te roepen én om hondenbaasjes een alternatief te bieden, legden we in 2019 een hondenlosloopzone aan.  De zone ligt langs de parking. De afgelopen jaren werd een deel exoten (Amerikaanse eik en vogelkers) uit dit bosje gedund.