fbpx

‘Klein Uylenbroek’ is een klein, kwellend natuurgebiedje aan de Herenstraat in Wellen. Het heeft een waardevolle en specifieke soortenrijke graslandvegetatie.   In 2016 viel het landbouwgebruik – na dé grote storm – weg onder de tientallen gekraakte bomen.  Jammer, want daarmee viel ook het eeuwenoude landbeheer weg: hooien met nabebrazing in de herfst zonder bemesting.   ’t Bokje – de Wellense natuurvereniging  – ontving in 2020 een projectsubsidie van de provincie Limburg voor het herstel van de natuur in het Klein Uylenbroek.

Wat is er allemaal gebeurd?
– Al het takhout werd opgeruimd
– Het maaibeheer werd hersteld
– Plaatsing van nieuwe weiderasters, zo kan het gebied ook terug (na)begraasd worden
– Heraanplanting bosje (2000 bomen) en een haag
– 4 poelen hersteld én 1 nieuwe poel gegraven, want Kleiçn Uylenbroek heeft potenties als habitat voor de bedreigde kamsalamander.

Dat moet gevierd worden!
Nu – in de lente van 2023 – wijden we het gebied in via een buurtborrel. Bedoeling is de buurtbewoners kennis te laten maken met het Klein Uylenbroek en in te lichten over de werking van natuurherstel en -beheer.

Missie volbracht
Het project is gelukt, want het biodiversiteitsproject bereikte meer dan haar doelen. Het Klein Uylenbroek is hersteld en heringericht en kan voor de volgende generatie doorgaan als natuurstapsteen naast het machtigere beemdengebied in Wellen.  Klein Uylenbroek was ooit een natuurpareltje en zal het nu opnieuw worden. Het wordt gedragen door natuurverenging Limburgs Landschap,  vrijwilligersgroep ’t Bokje en een geëngageerde particulier (Alec Gysen, hoeve Corfs) en bovendien is het planologisch beschermd als natuurgebied via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.   De uitvoering van het biodiversiteitsproject kon ook op steun rekenen van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de gemeente Wellen.
De werken werden uitgevoerd in 2021 en 2022.  Het hele project koste ongeveer €20.000.  De subsidiëring van de provincie was substantieel en bedroeg €14.000. De restfinanciering is betaald door Limburgs Landschap, ’t Bokje en de particuliere eigenaar. Toch is het Klein Uylenbroek is niet toegankelijk.  Er heeft immers nooit een weg door of langsgelopen.  Het blijft een verborgen parel in Wellen, waar de natuur de hoogste kaart krijgt.

Tekst: Jan Nuijens – Voorzitter Wellense natuurvereniging ’t Bokje

 

Share This