fbpx

Kolveren

In natuurgebied Kolveren (Zonhoven) kronkelt de Laambeek zich tussen wei- en hooilanden, langs bos en vijvers. De naam verwijst naar een nat terrein waarin de lisdodde (’ditsekolf’) goed gedijt. Tegenwoordig zijn het vooral de vele houtwallen met statige eiken die de show stelen. Dit landschap heeft ook historisch het een en het ander te bieden: een preromeins kadaster, ijzerroerontginning en een schans.

Divers beheer
De soortenrijkdom of biodiversiteit in het gebied is groot, door de vele verschillende beheerdoelstellingen die Limburgs Landschap vzw nastreeft: het behoud en verdere herstel van de centrale boszone, de aanpalende soortenrijke graslanden, kruidenrijke akkertjes en de bijzondere eeuwenoude houtwallen. In de schaduw onder die houtkanten kan je lelieachtigen, zoals lelietje-van-dalen, gewone salomonszegel en dalkruid, in het voorjaar zien schitteren.
Conservator

 

Daniel Bogaerts

danielb49@telenet.be

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes die door het gebied lopen.

Te ontdekken in dit gebied!

Oud bos

Grazers

Kapel

Vogelmelk

Moerasspirea

Vlinders

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This