fbpx

Groene Delle

Eind 2020 besliste de Vlaamse regering dat er dan toch geen industriegebied komt in De Groene Delle. Er werd een recordaantal bezwaarschriften tegen de kapping ingediend. Oef!
In 2021 haalde Limburgs Landschap vzw via een crowdfunding 46.000 euro op om 27 hectare natuur in De Groene Delle aan te kopen. De andere helft legde onze vzw zelf bij.
Begin 2022 werd een mooi deel van de Groene Delle eigendom van Limburgs Landschap vzw. De akte is verleden, de subsidies werden aangevraagd en de overdracht is dus officieel. Een deel van het gebied zal openblijven voor publiek.
 
Bos en bes
Het grootste deel van het gebied zal gewoon bos blijven. Het gaat hier om oude bosgronden met dan ook een mooi potentieel om echte bossoorten een duwtje in de rug te geven. De uitgebreide aanwezigheid van bosbessen is hier een bewijs van.
Bos is een van onze meest populaire beheertypes, omdat je daar de natuur gewoon haar ding kan laten doen. Een bos ontwikkelt zich spontaan naar een geschikte biotoop, als je het de kans geeft. Dit in tegenstelling tot heide waar je heel wat werk en energie – en ook centen – voor nodig hebt om het te bewaren of te ontwikkelen.
 
Heide
Momenteel is er een heel klein deel – nog geen 20 are – open heide. Open is dan nog met een korreltje zout te nemen. Want het bos grijpt, zoals dat in de natuur wel vaker voorkomt, al snel terug om zich heen. Als we niet ingrijpen, zal alles verder verbossen en zal de heide snel verdwijnen. Ons plan is om de historische situatie hier voor een deel te herstellen door een groter deel van het gebied open te maken en zo de heide weer meer kans te geven om zich terug te ontwikkelen tot een volwaardige biotoop. Wat ooit heide was, mag zich herstellen.

 

Groene zandloopkever
Daarnaast zijn ook nog een aantal kenmerkende soorten aanwezig. Niet van de minste, trouwens. Wat dacht je van het zwart wekkertje – een sprinkhanensoort die je enkel nog in natuurgebieden kan vinden, de boompieper – een typische heidevogel, dwergviltkruid, knopsprietje en de groene zandloopkever? Natuurlijk hopen wij met ons natuurbeheer nog tal van andere soorten terug te mogen verwelkomen.

Rechtzetting:

De door ons gepubliceerde kaart in ons Magazine Lente is GEEN officiële kaart en geeft de correcte toegankelijkheid van de Groene Delle verkeerd weer.

Het wandelpad dat toegankelijk is in de Groene Delle is de rode route zoals weergegeven op de meest rechtse kaart. (Op het terrein aangeduid met gele pijltjes.)

 

Conservator

 

Paul Peeters

paul.peeters03@telenet.be

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Er is officieel nog geen vertrekplaats voorzien, maar je kan je wandeltocht starten aan het einde van de Waterlozenstraat. Je kan er wel niet parkeren. 
Daar kan je aansluiten op de gele wandelroute.

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This