fbpx

Wat als er geen blikjes en petflessen meer in onze natuurgebieden te vinden zouden zijn? Het lijkt een droom! Een groot deel van wat in de vuilniszak belandt bij zwerfvuilacties, bestaat immers uit die drankverpakkingen. Minister van leefmilieu Zuhal Demir hield onlangs een pleidooi voor statiegeld op blik en petflessen. Wordt de droom werkelijkheid?

Statiegeld kan het zwerfvuil met 70 tot 90 % terugdringen. Drankverpakkingen maken zo’n 40% van het volume uit van het Vlaams zwerfvuil. Met statiegeld zal er dus substantieel minder afval in de natuur en waterlopen terecht komen.

‘Waarom gooien mensen hun afval zomaar in de natuur?’ Dat denken veel deelnemers aan de World Clean Up Day op 17 september, bijvoorbeeld. En toch blijft het gebeuren. Een ergernis voor natuurliefhebbers! Minister van leefmilieu Zuhal Demir hield recent een pleidooi voor statiegeld op blik en petflessen. 8 op de 10 Vlamingen zou voorstander zijn van het systeem. Dat betekent: minder opruimkosten voor de gemeenten, minder opruimacties door onze vrijwilligers  en minder vervuiling in onze natuurgebieden. Als zo’n blikje of plastic fles in één van onze maaimachines terecht komt, dan ontstaan er scherpe kanten die mens en dier kunnen verwonden. De kleine deeltjes kunnen opgegeten worden en de hele kleine deeltjes, de zogenaamde microplastics of zelfs nanoplastics, vormen dan weer een vervuiling van het milieu.

Dat statiegeld resultaten oplevert, zie je in de rest van Europa, maar ook in het proefproject van Bredene. Meer dan 80% van de blikjes en flesjes werden teruggebracht. In Duitsland verminderde het aandeel blikjes in het zwerfvuil aanzienlijk en in Litouwen spreekt men over een inzamelingspercentage van meer dan 90%. 14 Europese landen hebben het systeem al ingevoerd om deze resultaten te behalen. De minister noemt 2025 als mogelijke termijn om het systeem uit te rollen in België.

De Bond Beter Leefmilieu stelt: “als we statiegeld goed aanpakken, krijgen we meer terug dan enkel die 10 cent.” Voor ons betekent dat minder verstoorde landschappen, meer ongerepte natuur, en vast ook minder drankflesjes en blikjes in onze afvalgrijpers!


Tekst: Karin De Bruyn
Bron: Bond Beter Leefmilieu
Foto: Marcel Moesen – Nest meerkoet vol plastiek

 

 

Share This