fbpx

Veldhoven

Veldhoven (Lozen, Bocholt) is bij vogelliefhebbers vooral gekend als weidevogelgebied. Het is een van de weinige plaatsen in Limburg waar de grutto nog jaarlijks tot broeden komt. Helaas heeft intensivering van de landbouwactiviteiten de oppervlakte aan natte graslanden, en daarmee de populatie grutto’s, fors doen afnemen.
Tussen de intensief gebruikte akkers en graslanden komen her en der nog kleine landschapselementen als houtkanten, braamstruwelen, poelen en natte hooilandjes voor. Die probeert Limburgs Landschap vzw zoveel mogelijk in stand te houden. In zo’n omgeving voelen geelgors en roodborsttapuit zich thuis. Enkele broekbosjes langs de beekjes die het gebied doorkruisen, bieden een geschikt onderkomen aan koningsvaren en kleine bonte specht. De mooiste periode voor een fikse wandeling is het voorjaar als roodborsttapuit, wulp, scholekster en andere weidevogels de bezoeker in de juiste stemming weten te brengen.
Conservator

Geen conservator

Nog vragen over dit natuurgebied? Klik dan hier.

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Start wandelingen:

Kempenweg
Bocholt

Groene route: 5,2km
Bruine route: 9,3km
Rode route: 12,4km

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This