fbpx

Visreglement

Natuurgebied  Hengelhoef   2023

 

De visvijvers zijn geopend van 1 Maart tot  30 November.

❷ Het vissen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang. D.w.z. hengels mogen in het water vanaf zonsopgang en alle hengels zijn uit het water bij zonsondergang.

 Aanwezigheid op de visplaatsen is toegestaan vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. Er mag enkel gevist worden vanaf de oever.

Er mag slechts met één enkele haak per lijn worden gevist.

❹ Gebruik van gevlochten lijnen is verboden. Lead-cord is enkel toegestaan in combinatie met de chod-rig.

❺ Gebruik van loodsystemen die bij lijnbreuk de vis in staat stellen zichzelf te bevrijden  is verplicht.

❻ Roofvisserij is toegestaan onder volgende voorwaarden :

 • van 1 juli tot 30 november
 • Enkel met kunstvisje
 • gebruik van een dreg met meer dan één haak en /of lepels is verboden.

❼ Alle vis moet verzorgd, levensvatbaar en zo vlug mogelijk worden terug gezet.

❽ Iedere visser dient voorzien te zijn van goed onthakingsmateriaal, een dik zacht

      onthakingskussen met opstaande randen en desinfecterende middelen.

❾ Het is verboden om vissen langdurig op te zakken.

❿ Voederen wordt beperkt toegelaten onder volgende voorwaarden :

 • gebruik van gekleurde maden is verboden
 • Het is ten strengste verboden te voederen wanneer men niet aan het vissen is.
 • Er mogen max. 10 bollies per visser en per dag worden gebruikt.
 • Gebruik van de spod ( tot medium model ) is toegestaan tot 1 maal voor aanvang
 • ⓫ iedere visser dient in het bezit te zijn van een vergunning afgeleverd door Limburgs

         Landschap vzw./ of een verblijfsticket van het Recreatiepark Oostappen voor de

         betreffende periode.

  • Deze vergunning is strikt persoonlijk en mag niet verder worden verkocht of

             uitgeleend.

  • Deze vergunning is verplicht vanaf de leeftijd van 14 jaar. Tot 14 jaar is gratis vissen met één lijn toegestaan mits begeleiding van een volwassen vergunninghouder.
  • De vergunning geeft recht op één stek of plaats waarop met max. 3 hengels mag

             gevist worden. ( met uitzondering van vorig punt )

  • Eén vergunninghouder per stek of plaats.

  ⓬ Het is verboden :

  • Vuil achter te laten . ( wordt beboet met uitsluiting )
  • Vuur te maken, hout te kappen of enige wijziging aan te brengen aan de bermen.

             Kookvuur is toegestaan na overleg met de toezichters.

  • Feestjes en barbecues te organiseren .
  • Met eender welk gemotoriseerd of elektrisch vaar-of voertuig, drones op of rond het water te komen.(uitgezonderd voor vervoer van materiaal van en naar de visplaats )
  • op meerdere plaatsen tegelijk te vissen.

  ⓭ Vissen zonder vergunning kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

  ⓮ Indien er een dispuut is tussen vissers, BLIJF KALM , en contacteer de toezichter.

  ⓯ De vergunning dient op vraag van de bevoegde personen, altijd te worden getoond.

  ⓰ Overtredingen van het visreglement worden bestraft overeenkomstig de vigerende

         wetgevingen.

  ⓱ Het toezicht en controle worden uitgevoerd door de toezichters, de bijzondere

         veldwachters en de leden van de lokale politie.

  ⓲ Limburgs landschap vzw. behoudt zich het recht voor om, na samenspraak met de

         mede-eigenaars, wijzigingen aan te brengen aan dit reglement in het belang van de

        vissers en de natuur.

  ⓳ door de aanschaf van een visvergunning verklaart iedere visser zich akkoord met huidig  reglement.