fbpx

Wateringen

De Wateringen van Neeroeteren vormen de verbindingszone tussen natuurgebied Bergerven (in het westen) en Tösch-Langeren (in het oosten). In dit gebied heeft Limburgs Landschap vzw momenteel vooral terreinen rond het domein van Rubensgoed in beheer.
In Rubensgoed wisselen zones met bossen (op de hoogste en laagste punten) en historische bevloeiingsvelden die afwateren naar de Zanderbeek elkaar af. De voormalige vloeiweiden worden momenteel divers gebruikt (als grasland, akkers enz.). Terwijl de nadruk in natuurgebied de Wateringen langs de Warmbeekvallei duidelijk op het herstel van het vloeiweidensysteem ligt, focust Limburgs Landschap vzw zich langs de Zanderbeek op het behoud en herstel van de combinatie graslanden-oude populieraanplanten. Die combinatie garandeert een uniek biotoop voor een aantal vogelsoorten als kramsvogel, grote lijster, grauwe vliegenvanger. Aanvullend worden een aantal aan- en afvoersloten geherwaardeerd, waardoor het vloeiweidensysteem intact blijft.
Conservator

Pierre Van Haelst

via secretariaat Limburgs Landschap vzw

Nog vragen over dit natuurgebied? Klik dan hier.

Heb je nog vragen over dit gebied?

Wandelingen in dit gebied

Er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes in dit gebied.

Heb je nog vragen over dit gebied?

Share This