fbpx

Slangebeekbron

Slangebeekbron Natuurgebied Slangebeekbron ligt vrijwel in het centrum van Zonhoven. Het gebied bestaat voornamelijk uit (voedselarme tot meer voedselrijke) waterplassen, moeraszones en kleine heideterreinen. Een vochtig, soortenrijk hooiland vult het geheel aan. De...

Laambroeken

Laambroeken Natuurgebied Laambroeken (Heusden-Zolder) is een onderdeel van wat ooit een uitgestrekt hooilandgebied was tussen Houthalen, Zolder en Zonhoven. Het gebied ligt in een alluviale laagte van de Laambeek. Knalgele graslanden Wat het beheer van de graslanden...

Kolveren

Kolveren In natuurgebied Kolveren (Zonhoven) kronkelt de Laambeek zich tussen wei- en hooilanden, langs bos en vijvers. De naam verwijst naar een nat terrein waarin de lisdodde (’ditsekolf’) goed gedijt. Tegenwoordig zijn het vooral de vele houtwallen met statige...

Geelberg

Geelberg Het natuurgebied Geelberg van Limburgs Landschap vzw situeert zich in Zonhoven. (De naam ’Geelberg’ wordt namelijk ook gebruikt voor de meer westelijk gelegen zone met zandverstuiving, die in beheer is bij het Agentschap voor Natuur en Bos.) De Geelberg is...

Ballewijer

Ballewijer Het gebied De Ballewijer bevat twee vijvers: de Ruddel en het Saarbroek. In oktober 2013 kon natuurvereniging Limburgs Landschap vzw natuurgebied deze gronden aankopen. Al 19 jaar beheerde Limburgs Landschap vzw hier zo’n 12 ha via een huurovereenkomst. De...